Searching...
Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Công bố phụ gia thực phẩm

Đã lâu rồi hôm nay mới được vào viết bài viết về công việc của Trọng Tín Law với dịch vụ là công bố phụ gia thực phẩm. Chúng tôi muốn chia sẻ tới quý khách những hoạt động chính mà Trọng Tín Law triển khai trong công việc này. Những công việc mang tính chiến lược đối với toàn bộ công ty Trọng Tín Law chúng tôi.

Đầu tiên là công cuộc quảng bá dịch vụ, với Trọng Tín Law, chúng tôi đang chiếm ưu thế trong công việc là hỗ trợ làm công bố sản phẩm, các sản phẩm cần công bố tiêu chuẩn chất lượng đều được Trọng Tín Law tư vấn, hỗ trợ nhất là đối với thực phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm phụ gia thực phẩm này.

Sau nhiều năm triển khai công việc, chúng tôi đã đúc rút được những kinh nghiệm quý báu để mang lại lợi ích của khách hàng, tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Đối với hoạt động làm công bố chất lượng sản phẩm phụ gia thực phẩm, chúng tôi cũng áp dụng các quy trình được đưa ra như làm công bố các sản phẩm khác. Từng bước thực hiện cũng tương tự và tất nhiên sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng đó là lấy được giấy phép công bố phù hợp điều kiện an toàn thực phẩm.